మిరా


డా|| మిరియాల రామకృష్ణ  గారు (మిరా గా సుపరిచితులు) సుప్రసిద్ద రచయిత.
శ్రీశ్రీ గారి కవితాశైలిపై ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ నుండి తెలుగు సాహిత్యంలో డాక్టరేట్ పొందినారు. ( మరిన్ని వివరాలకు ఇక్కడ చూడండి. ) 
Comments